1. ควรรักษามือและหน้าให้สะอาด โดยล้างด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดหมดจดทุกครั้งที่แตะต้องกับสารเคมี(ถ้าใช้น้ำอุ่นได้ยิ่งดี) และควรปฏิบัติให้เป็นนิสัยในการล้างหน้า มือ และแขนทุกครั้งเมื่อมีโอกาสจับถือสารเคมี
  2. ควรระวังสารอันตรายต่อระบบหายใจ สารที่ใช้กันมากบางตัวเป็นอันตรายต่อระบบหายใจอย่างมาก จึงควรใช้หรือผสมในที่ที่มีระบบถ่ายเทอากาศดี หรือในตู้ดูดควัน
  3. ควรปิดฉลากภาชนะใส่สารเคมีให้ชัดเจน ภาชนะที่บรรจุสารเคมีทั้งหมด ควรมีป้ายฉลากบอกให้ชัดเจนว่าเป็นสารอะไร รวมทั้งข้อความหรือเครื่องหมายเกี่ยวกับข้อควรระวังต่าง ๆ ด้วย
  4. ควรอ่านฉลากก่อนและหลังใช้สารเคมี ก่อนที่จะถ่ายเทสารเคมีออกจากภาชนะที่บรรจุ ควรอ่านฉลากป้ายชื่อสารเคมีให้แน่ใจว่าถูกต้อง และเมื่อใช้เสร็จแล้วต้องการจะปิดฝาก็ควรอ่านอีกครั้งหนึ่ง
  5. ควรจับภาชนะให้ฉลากอยู่ระหว่างอุ้งมือเมื่อเวลาถ่ายเท เพื่อป้องกันมิให้ฉลากป้ายชื่อหลุดหายหรือถูกทำลาย เนื่องจากสารเคมีหกเลอะหรือไหลมาตามข้างขวดที่ถ่ายเทสารออกจากภาชนะที่บรรจุ
  6. ควรสวมใส่ผ้ากันเปื้อนและถุงมือ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับเสื้อผ้า อวัยวะ และผิวหนัง เวลาทำงานกับสารเคมี ควรใส่ผ้ากันเปื้อนหรือเสื้อคลุม รวมทั้งถุงมือด้วย
  7. ควรเทหรือรินสารอย่างช้า ๆ เสมอ เมื่อต้องการถ่ายเทสารชนิดหนึ่งผสมลงในสารอีกชนิดหนึ่ง ควรเทลงไปเพียงจำนวนเล็กน้อยในครั้งแรก แล้วสังเกตดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ ถ้าไม่มีอันตรายใด ๆ เกิดขึ้น จึงค่อยเทต่อไปทีละน้อย แต่ถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติ หรือเกรงว่าจะเกิดอันตรายขึ้นได้ ควรปรึกษาผู้รู้ก่อนที่จะเติมสารจำนวนต่อไป
  8. ควรตรวจภาชนะก่อนที่จะถ่ายเทสารลงไป ตัวอย่างเช่น เมื่อจะเทสารของเหลวลงในกรวยแยก ควรตรวจให้แน่ใจเสียก่อนว่า จุกขวดปิดแน่น มีน้ำมันหล่อลื่นดีและควรจะวางบีกเกอร์ไว้ใต้กรวยแยก เพื่อป้องกันการหกไหลของสารในกรณีที่จุกขวดบังเอิญหลุดออกมา
  9. ควรเทสารละลายที่เข้มข้นลงในสารละลายที่เจือจางกว่า เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงปฏิกิริยารุนแรงหรือการกระเด็นของสารละลาย และควรจะทำในตู้ควันพร้อมทั้งสวมแว่นตานิรภัยด้วย
  10. ควรถือบีกเกอร์โดยใช้มือโอบรอบบีกเกอร์ ในกรณีที่บีกเกอร์มีขนาดใหญ่มาก ควรใช้มืออีกข้างหนึ่งประคองที่ก้นบีกเกอร์ด้วย
  11. ควรเก็บสารที่อยู่ในภาชนะใหญ่มาก ๆ ไว้ที่ชั้นต่ำที่สุด ทั้งนี้เพื่อสะดวกและปลอดภัยเวลานำมาใช้
36.jpg

29.jpg30.jpg
_21.gif